Aleteia logoAleteia logoAleteia
niedziela 19/05/2024 |
Aleteia logo

O nas

REDAKCJA

Konrad Sawicki – redaktor naczelny
Anna Malec – redaktor
Karol Wojteczek – redaktor
Karolina Hausman – social media manager
Michał Ziółkowski – grafik, fotoedytor, operator

ADRES

Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa

KIM JESTEŚMY

Aleteia to portal internetowy, który ukazuje się w siedmiu językach (angielskim, francuskim, portugalskim, hiszpańskim, słoweńskim i polskim).

Aleteia proponuje swoim użytkownikom chrześcijańską wizję rzeczywistości – zarówno świeckiej, jak i religijnej, wolną od wszelkich wpływów ideologicznych.

Według danych statystycznych za kwiecień 2017 roku, liczba osób odwiedzających portal Aleteia wyniosła blisko 13 milionów, co czyni z niego najczęściej odwiedzany portal katolicki na świecie.

Odbiorcami Aletei są zarówno zaangażowani katolicy, jak i ludzie znajdujący się już poza Kościołem, a obok treści związanych z wiarą na portalu pojawiają się także materiały z dziedziny szeroko rozumianego lifestylu (np. psychologii, kultury, podróży).

KILKA SŁÓW NA TEMAT NASZEJ HISTORII

Od chwili powołania portalu do życia w 2013 roku projekt wspierany jest przez – utworzoną w Rzymie w 2011 roku i mającą na celu promowanie obecności Kościoła w mediach – Fondation pour l’Évangélisation par les Médias (Fundację na rzecz Ewangelizacji przez Media), której przewodniczy obecnie Jego Najjaśniejsza Wysokość Michał Książę Liechtensteinu.

Od lipca 2015 roku portalem Aleteia kieruje europejska grupa multimedialna Média-Participations, która specjalizuje się w działalności wydawniczej (ponad 40 wydawców), prasowej (10 czasopism), a także w produkcji audiowizualnej i prowadzeniu witryn internetowych.

Od momentu wejścia w skład grupy Média-Participations Aleteia wdraża nową strategią wydawniczą, skoncentrowaną w większym stopniu na działalności informacyjnej i sferze lifestyle.

ALETEIA, CZYLI…

Termin alètheia wywodzi się ze starogreckiego ἀλήθεια i oznacza prawdę.

W Ewangeliach termin ten opisuje także słowo absolutnie prawdziwe, któremu można ufać z całkowitą pewnością, tj. w szczególności Słowo Boże, które objawiło się i stało się ciałem dla nas ludzi i dla naszego zbawienia. W tym znaczeniu Jezus mówi o sobie samym: Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή· (egō eimi ē odos kai ē alētheia kai ē zōē) – „Jestem drogą, prawdą i życiem”. Gdy Jezus przechodził z tego świata do świata swego Ojca, modlił się tymi słowami: „Ojcze, uświęć ich w prawdzie, słowo Twoje jest prawdą” (J 17,11-19).

W tak zarysowanej perspektywie ewangelicznej misją Aletei jest głoszenie na cztery strony internetowego świata prawdy o Bogu, o człowieku i o relacji między nimi. A ponieważ „nawrócić się” oznacza „dojść do poznania prawdy”,  Aleteia ma do wypełnienia niezwykle ważną misję w dziele nowej ewangelizacji.

ZWIĄZKI Z KOŚCIOŁEM

Aleteia to inicjatywa powołana do życia przez grupę świeckich katolików, w sposób niezależny od struktury kościelnej. Niemniej jednak od początku inicjatywa ta realizowana była przy wsparciu ze strony Papieskiej Rady Środków Społecznego Przekazu i Papieskiej Rady do spraw Nowej Ewangelizacji. Aleteia prowadzi swoją działalność redakcyjną w jedności z Magisterium Kościoła, a także jest otwarta na współpracę z dykasteriami Stolicy Apostolskiej, konferencjami episkopatów, zakonami i wspólnotami religijnymi. Przedstawiciele niektórych z wyżej wymienionych instytucji wchodzą, na prawach członkowskich, w skład zarządu Fundacji na rzecz Ewangelizacji przez Media (FEM). W Polsce Aleteia prowadzi swą działalność we współpracy partnerskiej z Katolicką Agencją Informacyjną (KAI). Funkcję dyrektora wydawniczego Aletei Polska pełni prezes KAI, Marcin Przeciszewski.

DYREKCJA GENERALNA

Prezes – Pierre-Marie Dumont (Paryż)
Wiceprezes do spraw wykonawczych, Dyrektor Wydawniczy – Jesús Colina (Rzym)
Sekretarz Generalny – Caroline de Plas (Paryż)

REDAKTORZY NACZELNI ODPOWIEDZIALNI ZA POSZCZEGÓLNE EDYCJE

Język francuski: Eric de Legge

Język hiszpański: Majo Frias

Język portugalski: Alexandre Ribeiro

Język angielski: o. Peter Cameron

Język polski: Konrad Sawicki

Język słoweński: Urška Makovec

SIEDZIBA

Aleteia ma swoje siedziby w Paryżu, Nowym Jorku, Los Angeles, Walencji, Meksyku, Sao Paulo, Ljubljanie i Warszawie.