Aleteia logoAleteia logoAleteia
środa 12/06/2024 |
Aleteia logo
Materiał sponsorowany
separateurCreated with Sketch.

Afryka prosi o pomoc. Wsparcie niesie Caritas Polska

africa-children-hunger-caritas.jpg

Caritas Polska

Caritas | 27.08.23
Klęski żywiołowe oraz postępujące pustynnienie, konflikty wojenne i związane z nimi migracje, wyniszczające choroby… Afryka to kontynent, który wciąż doświadcza nieszczęść, a jednym z najbardziej dotkliwych jest głód. Pomoc niesie Caritas Polska, która realizuje projekty humanitarne i rozwojowe w kilkunastu krajach tego kontynentu.

Prawie 300 milionów mieszkańców Afryki cierpi na skutek głodu, ponad 400 milionów ma znacznie ograniczony dostęp do wody pitnej, a około 600 milionów nie ma możliwości korzystania z podstawowej opieki medycznej. Caritas Polska, mimo zaangażowania w pomoc w wielu zakątkach świata, w sposób szczególny stara się wspierać Afrykę. W latach 2021-2023, w 15 krajach tego kontynentu, zrealizowała 45 projektów, których głównym celem było dożywianie, pomoc medyczna, edukacja oraz wsparcie emigrantów – ofiar konfliktów wojennych. 

Piąta faza kryzysu żywnościowego

Choć od lat wdrażane są różnego rodzaju działania pomocowe, Afryka cierpi głód. Ta sytuacja w dużej mierze skutek zmian klimatycznych, w wyniku których coraz częstsze klęski żywiołowe – szczególnie gwałtowne ulewy oraz coraz dotkliwsze susze – niszczą uprawy. Międzynarodowe organizacje alarmują, że w 14 krajach afrykańskich kryzys żywnościowy wkroczył już w fazę określaną jako ekstremalnie krytyczną. Jednym z tych krajów jest Burkina Faso, gdzie Caritas Polska, we współpracy z lokalną Caritas OCADES, realizuje projekt dożywiania, w ramach którego dystrybuowane są paczki z żywnością, a także mleko w proszku i odżywki dla niemowląt. Pomoc ta trafia przede wszystkim do emigrantów wewnętrznych, którzy na skutek trwających konfliktów zbrojnych musieli opuścić swoje domy. Projekty dożywiania Caritas Polska prowadzi także w innych krajach, m.in. w Sudanie Południowym, Etiopii i na Madagaskarze. 

Afrykańczycy jedzą posiłek dzięki pomocy zagranicznej.

– Obecnie w naszym kraju jest 1 mln 700 tys. przesiedlonych osób — mówi metropolita Wagadugu w Burkina Faso, kard. Philippe Ouédraogo. — Brak schronienia, problemy z edukacją, niedostatek żywności – wszystko to stanowi poważny problem. Zatem jeśli mógłbym mieć jedną płynącą z serca prośbę w imieniu mieszkańców naszego regionu, to prosiłbym o pomoc w ich wyżywieniu, w zapewnieniu im dachu nad głową i wsparciu w edukacji” — dodaje duchowny.

Szansa na wyjście z ubóstwa

Ludzi niewykształconych łatwo można wykorzystać. Wiedzą to mieszkańcy Afryki, dlatego tak chętnie zapisują swoje dzieci do nielicznych darmowych placówek edukacyjnych prowadzonych przez organizacje pomocowe oraz misjonarzy. Obama Bonnie Marie Josiane nie chodziła do szkoły. — Siostry zapytały mnie, co robię. A ja nie robiłam nic. Poruszyło je to, zaproponowały mi pracę i posłały do szkoły — mówi młoda kobieta, która wiele zawdzięcza siostrom pallotynkom posługującym w Nkolbisson w Kamerunie. Wkrótce jej 4-letni synek pójdzie do budowanego przez siostry przedszkola. — Chciałabym, żeby był pielęgniarzem lub lekarzem, to jest moje dawne marzenie. Chciałabym, żeby leczył innych, pomagał diagnozować, opiekował się nimi — dodaje Obama. 

W większości afrykańskich krajów liczba osób, które nie umieją czytać i pisać, jest bardzo duża. Co piąte dziecko nie uczęszcza do szkoły. Dla Afrykańczyków zdobycie nawet podstawowych umiejętności to szansa na wyjście z ubóstwa, dlatego Caritas Polska finansuje budowę szkół i przedszkoli, tak jak miało to miejsce np. w Kamerunie, Rwandzie i Zambii. Pomaga także afrykańskim nauczycielom podnosić kwalifikacje oraz finansuje ich wynagrodzenia.

Edukacja to także szansa na lepszą opiekę medyczną w przyszłości. Obecnie ponad połowa mieszkańców Afryki nie ma dostępu do lekarza pierwszego kontaktu. Brakuje ośrodków zdrowia, wykwalifikowanego personelu oraz sprzętu, dlatego statystyki są ponure – szacuje się, że 1 na 22 kobiety umiera w trakcie porodu. Rwanda, Demokratyczna Republika Konga, Kamerun, Republika Środkowo Afrykańska to tylko niektóre kraje, w których Caritas Polska realizuje projekty w obszarze pomocy medycznej. Zakup leków, sprzętu medycznego, wspieranie budowy ośrodków zdrowia to najważniejsze z podejmowanych działań.

Afrykańskie dzieci w szkole

Mądra pomoc

Caritas Polska nie przestaje wspierać Afryki. Tylko w 2023 roku na realizację projektów pomocowych w sektorach dożywiania, pomocy medycznej oraz edukacji przekazała kwotę około miliona złotych. — Naszym priorytetem jest to, by pomoc była mądra, przemyślana i długofalowa, dlatego współpracujemy z wieloma partnerami lokalnymi, afrykańskimi biurami Caritas, ponieważ te organizacje są na miejscu i najlepiej znają potrzeby tamtejszych społeczności — mówi Anna Lasocka, koordynator projektów rozwojowych i humanitarnych w Caritas Polska.

Jednak to, ile osób zje posiłek ratujący życie, otrzyma niezbędną pomoc lekarską czy zyska szansę na wyjście z ubóstwa, zależy od zaangażowania ludzi dobrej woli. — To, co do tej pory udało się zrobić w Afryce, nie byłoby możliwe bez naszych darczyńców i chciałabym za to bardzo serdecznie podziękować — podsumowuje ks. dr Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska.

Wsparcie dla mieszkańców Afryki można przekazać:

  • dokonując wpłaty na stronie caritas.pl/afryka
  • wpłacając dowolną kwotę na konto nr 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384
    (tytuł wpłaty: AFRYKA)
  • wysyłając SMS o treści AFRYKA pod numer 72052 (koszt 2,46 zł)