Aleteia logoAleteia logoAleteia
piątek 12/07/2024 |
Aleteia logo
Duchowość
separateurCreated with Sketch.

„Nie pozwól, aby triumfowała nieprawość”. Nowenna do św. Michała Archanioła [dzień 7]

nowenna do św. Michała Archanioła

fot. Grisha Bruev / Shutterstock; Aleteia

Ks. Mateusz Szerszeń CSMA - 26.09.22

Papież Leon XIII, widząc wzmagające się ataki na Kościół, powierzył los wiernych szczególnej opiece świętego Michała. Wydaje się, że i dzisiaj taka postawa jest wielce potrzebna.

NOWENNA DO ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA: Dzień 7 (26 września)

Inwokacja

Panie, Jezu Chryste, stajemy przed Tobą, aby razem z aniołami i świętymi uwielbiać Twój nieskończony majestat. Wierząc w obecność dobrych duchów pośród nas, zwracamy się do Ciebie i przyzywamy świętego Michała Archanioła jako naszego patrona, obrońcę i orędownika.

Pragniemy tak jak On adorować Twoje Boskie Oblicze i odważnie stawać w obronie Bożej chwały. Chronimy się pod jego potężnym wstawiennictwem i ufamy, że wspomoże nas w walce ze złem i grzechem. Przynosimy do Ciebie, Panie, wszystkie nasze intencje i razem z aniołami już teraz dziękujemy, że ich wysłuchujesz i obdarzasz nas wszelkimi potrzebnymi łaskami.

Litania do świętego Michała Archanioła

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchy Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, Królowo Aniołów – módl się za nami.
Święty Michale, Archaniele,
Święty Michale, Książę przesławny,
Święty Michale, dzielny w walce,
Święty Michale, pogromco szatana,
Święty Michale, postrachu złych duchów,
Święty Michale, wodzu wojska niebieskiego,
Święty Michale, zwiastunie Bożej chwały,
Święty Michale, radości Aniołów,
Święty Michale, zaszczycie nieba,
Święty Michale, przedstawiający Najwyższemu prośby nasze,
Święty Michale, obrońco dusz sprawiedliwych,
Święty Michale, posłanniku Boga,
Święty Michale, przewodniku nasz w modlitwie,
Święty Michale, nasza tarczo w pokusach,
Święty Michale, warownio ludu Bożego,
Święty Michale, stróżu i patronie Kościoła,
Święty Michale, dobroczyńco sławiących Cię narodów,
Święty Michale, chorąży zbawienia,
Święty Michale, aniele pokoju,
Święty Michale, prowadzący dusze do wiecznej światłości,
Święty Michale, zwierzchniku w niebie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

P. Módl się za nami, święty Michale Archaniele,
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Wszechmogący, wieczny Boże, który św. Michała Archanioła ustanowiłeś obrońcą Kościoła i zwierzchnikiem raju, udziel za jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Czytanie: Dz 2,42-47

Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby.

Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia.

Rozważanie

Jeden z najważniejszych tekstów biblijnych na temat Kościoła został wypowiedziany niedaleko Cezarei Filipowej. Tam właśnie apostoł Piotr usłyszał słowa: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli Skała, i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą”.

Dowiadujemy się z nich, że przyszły Kościół będzie cieszył się pewnym nietuzinkowym przywilejem, o którym powinni pamiętać przede wszystkim jego wrogowie. Mowa tu o zapewnieniu Chrystusa, który zbudowany przez siebie Kościół określa mianem „niezwyciężonego”.

Zapewnienie Boga o tym, że ktoś jest niezwyciężony i niepokonany nie pojawia się w Biblii często. Przywilejem takim cieszył się przez pewien czas król Dawid, dzięki czemu mógł śpiewać w psalmie, że Bóg położy wszystkich wrogów jako podnóżek pod swoje stopy.

Także zapowiedzi mesjańskie wskazywały na nowego władcę, który zwycięsko wstąpi na tron. Tak zrodziła się myśl o nowych czasach i Nowym Izraelu. Święty Paweł powie wprost, że tym Nowym Izraelem jest Kościół, dlatego podobnie jak niegdyś synagoga, tak teraz On zobaczy klęskę swych wrogów, którzy nie ustają w walce przeciwko niemu.

Warto wspomnieć, że Kościół od samego początku swojego istnienia miał wrogów jawnych i ukrytych. Przez wieki nienawiść ta wcale się nie umniejszała. Święty Maksymilian Kolbe wspominał chociażby, że podczas swojego pobytu na studiach w Rzymie był świadkiem bluźnierczej manifestacji na placu Świętego Piotra.

Ruchy masońskie i ateistyczne niosły sztandary, na których widniały obrazoburcze hasła skierowane przeciwko Chrystusowi i świętemu Michałowi Archaniołowi. Wcale nas nie dziwi ten fakt, gdyż św. Michał Archanioł od wieków uważany był za szczególnego obrońcę Kościoła.

Także dzisiaj ataki na Kościół nie należą do rzadkości. Czym innym jest bowiem krytyka Kościoła budowana na prawdzie i miłości, a czym innym bezpardonowe oczernianie. Kościół powinien być gotowy na krytykę wszędzie tam, gdzie zawodzi człowiek, gdzie objawia się tajemnica nieprawości ludzkich serc, i gdy grzechy uderzają w świętość Kościoła.

Nie może jednak godzić się z oskarżeniem przeciwko Bogu, który rzekomo miałby być sprawcą całego zła w Kościele. Taka postawa zakrawałaby o grzech przeciwko Duchowi Świętemu.

Papież Leon XIII, widząc wzmagające się ataki na Kościół, powierzył los wiernych szczególnej opiece świętego Michała. Wydaje się, że i dzisiaj taka postawa jest wielce potrzebna. Warto zatem zwrócić się w modlitwie do posłannika Boga i prosić go o obronę Kościoła przed niesprawiedliwymi atakami.

Modlitwa

Patronie Kościoła powszechnego i szczególny opiekunie Stolicy Apostolskiej, święty Michale Archaniele, błagam Cię z żywą wiarą i ufnością w Twe orędownictwo, racz bronić i strzec świętej Oblubienicy Chrystusa.

Okaż się wielkim stróżem Kościoła w tych czasach, kiedy jest on atakowany przez nieprzyjaciół. Otocz przemożną opieką osobę Namiestnika Chrystusowego; w sercach wiernych chrześcijan wzbudź cześć dla zastępcy Jezusa Chrystusa na ziemi. Niech będą posłuszni Jego głosowi i darzą miłością Ojca wszystkich dzieci Bożych.

Książę Kościoła i odwieczny stróżu ludu Bożego, racz powiększyć liczbę wiernych, powołać na usługi gorliwych apostołów i wielkodusznych obrońców sprawy Bożej. Nie pozwól, aby triumfowała nieprawość. Broń Stolicy Piotrowej, śpiesz jej z pomocą w każdej potrzebie, zwiąż jak najsilniej serca wszystkich wiernych z ośrodkiem jedności katolickiego świata. Amen.

Prośby

Błogosławmy Pana, przed którym stoją zastępy aniołów i jednogłośnie cześć Mu oddają. Wołajmy z radością: Uwielbiajcie Pana, wszyscy aniołowie.

– Boże, Ty rozkazałeś swoim aniołom, aby nas strzegli na wszystkich naszych drogach. Prowadź nas dzisiaj bezpiecznie Twoimi ścieżkami.

– Ojcze, nasi aniołowie wpatrują się zawsze w Twoje oblicze. Spraw, abyśmy Cię nieustannie szukali.

– Boże, Twoi wierni będą po zmartwychwstaniu jak aniołowie w niebie. Daj, abyśmy zachowali czystość w myślach i postępowaniu.

– Boże, poślij na pomoc swojemu ludowi archanioła Michała. Niechaj nas broni w walce ze złymi duchami.

Nowennę udostępniamy dzięki uprzejmości www.kjb24.pl

Tags:
modlitwanowennaśw. Michał Archanioł
Top 10
Zobacz więcej
Newsletter
Aleteia codziennie w Twojej skrzynce e-mail