Aleteia logoAleteia logoAleteia
wtorek 16/07/2024 |
Aleteia logo
Duchowość
separateurCreated with Sketch.

„Przybywaj na pomoc ludziom zagrożonym przez moce ciemności”. Nowenna do św. Michała Archanioła [dzień 5]

nowenna do św. Michała Archanioła

fot. Shaun Jeffers / Shutterstock; Aleteia

Ks. Mateusz Szerszeń CSMA - 24.09.22

„Święty Michale Archaniele… Błagaj Boga, Dawcę pokoju, aby zniweczył moc szatana, siewcy zamętu i nie dozwolił mu trzymać ludzi w niewoli grzechu, ani szkodzić Kościołowi”.

NOWENNA DO ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA: Dzień 5 (24 września)

Inwokacja

Panie, Jezu Chryste, stajemy przed Tobą, aby razem z aniołami i świętymi uwielbiać Twój nieskończony majestat. Wierząc w obecność dobrych duchów pośród nas, zwracamy się do Ciebie i przyzywamy świętego Michała Archanioła jako naszego patrona, obrońcę i orędownika.

Pragniemy tak jak On adorować Twoje Boskie Oblicze i odważnie stawać w obronie Bożej chwały. Chronimy się pod jego potężnym wstawiennictwem i ufamy, że wspomoże nas w walce ze złem i grzechem. Przynosimy do Ciebie, Panie, wszystkie nasze intencje i razem z aniołami już teraz dziękujemy, że ich wysłuchujesz i obdarzasz nas wszelkimi potrzebnymi łaskami.

Litania do świętego Michała Archanioła

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu odkupicielu świata, Boże,
Duchy Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, Królowo Aniołów – módl się za nami.
Święty Michale, Archaniele,
Święty Michale, Książę przesławny,
Święty Michale, dzielny w walce,
Święty Michale, pogromco szatana,
Święty Michale, postrachu złych duchów,
Święty Michale, wodzu wojska niebieskiego,
Święty Michale, zwiastunie Bożej chwały,
Święty Michale, radości Aniołów,
Święty Michale, zaszczycie nieba,
Święty Michale, przedstawiający Najwyższemu prośby nasze,
Święty Michale, obrońco dusz sprawiedliwych,
Święty Michale, posłanniku Boga,
Święty Michale, przewodniku nasz w modlitwie,
Święty Michale, nasza tarczo w pokusach,
Święty Michale, warownio ludu Bożego,
Święty Michale, stróżu i patronie Kościoła,
Święty Michale, dobroczyńco sławiących Cię narodów,
Święty Michale, chorąży zbawienia,
Święty Michale, aniele pokoju,
Święty Michale, prowadzący dusze do wiecznej światłości,
Święty Michale, zwierzchniku w niebie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

P. Módl się za nami, święty Michale Archaniele,
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się.
Wszechmogący wieczny Boże, który św. Michała Archanioła ustanowiłeś obrońcą Kościoła i zwierzchnikiem raju, udziel za jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Czytanie: Rz 6,1-7

Cóż więc powiemy? Czyż mamy trwać w grzechu, aby łaska bardziej się wzmogła? Żadną miarą! Jeżeli umarliśmy dla grzechu, jakże możemy żyć w nim nadal? Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć?

Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie – jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie.

To wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został razem z Nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu. Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu.

Rozważanie

Na wielu poziomach objawia się dwoistość świata. Dobro walczy ze złem, łaska z grzechem, światłość z ciemnością. Nie chodzi tu jednak o manichejskie rozumienie świata. Zło nie jest wieczne ani niezwyciężone. Świat został stworzony jako dobry, a zło pojawiło się jako konsekwencja wyboru, którego dokonali aniołowie i ludzie.

Kiedy przyjrzymy się bliżej tej kwestii, szybko uświadomimy sobie, że dzięki owej dwoistości istnieją także nieprzekraczalne granice. Nie można bowiem w imię dobrego celu czynić zła. Grzech pozbawia łaski, nawet jeżeli wydaje się ona ugruntowana i mocna. Dostępu do Bożej światłości nie mają złe duchy, które na wieczność pogrążone zostały w mroku. To tylko niektóre z przykładów, jakie możemy podać. Pośród nich wszystkich jedna granica wydaje się być wyjątkowo tajemnicza. To granica pomiędzy życiem a śmiercią.

Doświadczenie życiowe podpowiada, że granica ta jest jasna i nie można jej przekroczyć. Z drugiej strony, świat wskazuje także na żywych, którzy są umarli i umarłych, którzy nadal żyją.

Można bowiem żyć, ale konsekwentnie podążać ku śmierci. Można też dla wielu rzeczy umrzeć, aby odzyskać prawdziwe życie. Także Apokalipsa wspomina o Baranku, który jest zabity, a żyje wiecznie. Bóg zna granicę miedzy życiem a śmiercią, ale nadaje jej nowe znaczenie.

Początkiem życia chrześcijanina jest chrzest, który w swojej istocie jest także zanurzeniem w śmierci Chrystusa. To zanurzenie w śmierci rodzi nowe życie i uwalnia od grzechów. Podobnie jest z Eucharystią, która jest prawdziwą ofiarą krzyża, dającą życie tym, którzy potrafią z niej korzystać.

Wreszcie w spowiedzi niejednokrotnie trzeba umrzeć dla własnych grzechów, ambicji i pychy, aby odzyskać prawdziwe życie i godność dziecka Bożego. W sakramentach Bóg stawia nową granicę pomiędzy życiem a śmiercią. Jest Bogiem żyjącym, dlatego pragnie, aby wszyscy, którzy do niego należą, mieli życie i to życie w pełni.

Rację miał zatem jeden ze współczesnych autorów, gdy pisał: „Śmierć nie jest przeciwieństwem życia, a jego częścią”. Gdyby nie było śmierci, życie nie wydawałoby się nam tak piękne. Dwoistość świata uświadamia nam, że możemy opowiedzieć się po jednej lub po drugiej stronie. Zmierzać ku życiu lub śmierci, wybierać między łaską i grzechem, między zbawieniem a potępieniem.

Warto zatem dzisiaj odmówić modlitwę za wstawiennictwem św. Michała Archanioła i odnowić w sobie łaskę chrztu świętego, przez który zostaliśmy zanurzeni w śmierci, abyśmy żyli na nowo.

Modlitwa

Święty Michale Archaniele, Książę i Wodzu zastępów anielskich, przybywaj na pomoc ludziom zagrożonym przez moce ciemności. Zostaliśmy stworzeni na obraz Boga, odkupieni życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa, a przez chrzest staliśmy się świątynią Ducha Świętego.

Uproś nam łaskę wierności, byśmy tej godności w sobie strzegli, nawet w najcięższych pokusach szatańskich. W Tobie, święty Michale, Kościół ma swego Stróża i Obrońcę. Ty prowadzisz ochrzczonych do niebieskiej szczęśliwości.

Błagaj Boga, Dawcę pokoju, aby zniweczył moc szatana, siewcy zamętu i nie dozwolił mu trzymać ludzi w niewoli grzechu, ani szkodzić Kościołowi. Obrońco chwały Najwyższego! Zanieś nasze prośby do Boga i wyjednaj nam Jego miłosierdzie. Amen.

Prośby

Błogosławmy Pana, przed którym stoją zastępy aniołów i jednogłośnie cześć Mu oddają. Wołajmy z radością: Uwielbiajcie Pana, wszyscy aniołowie.

– Boże, Ty rozkazałeś swoim aniołom, aby nas strzegli na wszystkich naszych drogach. Prowadź nas dzisiaj bezpiecznie Twoimi ścieżkami.

– Ojcze, nasi aniołowie wpatrują się zawsze w Twoje oblicze. Spraw, abyśmy Cię nieustannie szukali.

– Boże, Twoi wierni będą po zmartwychwstaniu jak aniołowie w niebie. Daj, abyśmy zachowali czystość w myślach i postępowaniu.

– Boże, poślij na pomoc swojemu ludowi archanioła Michała. Niechaj nas broni w walce ze złymi duchami.

Nowennę udostępniamy dzięki uprzejmości www.kjb24.pl

Tags:
modlitwanowennaśw. Michał Archanioł
Top 10
Zobacz więcej
Newsletter
Aleteia codziennie w Twojej skrzynce e-mail