1 / 7
Scena spotkania Marii Magdaleny z Chrystusem przez wieki obrazowała zmartwychwstanie. Tutaj – na rycinie z XIII w. z Anglii (w lewym górnym rogu).
+

© Walters Art Museum| CC0