1 / 7
Pałac Auberge de Castille będący dziś siedzibą premiera.
+

© Continentaleurope/Wikipedia | CC BY-SA 4.0