1 / 5
Podatek od cegły
Nikt tak nie cierpi buntowników w angielskich koloniach, jak lokalny podatnik! Wojny w Ameryce toczone w latach osiemdziesiątych XVIII wieku brytyjski rząd chciał sfinansować z podatku od… cegieł. Jako że danina była naliczana od sztuk, sprytni producenci… po prostu produkowali większe cegły. Niestety, ich użyteczność budowlana była mniejsza, a i rząd szybko wystąpił z odpowiednimi przepisami, które określały maksymalny rozmiar cegły. Podatek zniesiono ostatecznie w połowie XIX wieku, co pomogło zresztą wywołać boom budowlany skutkujący zalaniem Wielkiej Brytanii typowymi, ceglanymi domami epoki wiktoriańskiej.
+

© Pexels | CC0