1 / 12
Przeszkoda wieku
Kodeks stwierdza, że nie może ważnie zawrzeć małżeństwa mężczyzna przed ukończeniem 16. roku życia i kobieta przed ukończeniem 14. roku życia. Zastrzega jednak konferencjom episkopatów możliwość zastrzeżenia wyższego wieku nupturientów (czyli osób zawierających małżeństwo). Najczęściej wiek zostaje dostosowany do norm prawnych obowiązujących w danym państwie. W Polsce określono go na 18 lat zarówno dla mężczyzny, jak i dla kobiety, przy czym młodsza kobieta w szczególnych wypadkach może uzyskać dyspensę.
+

© Pexels | CC0