1 / 8
Brak minimum poznania małżeńskiego
Występuje wtedy, gdy osobom zawierającym związek małżeński brakuje nawet minimalnej wiedzy o instytucji małżeństwa – to jest o jego trzech najważniejszych elementach: że jest związkiem jednego mężczyzny z jedną kobietą, że jest to związek trwały (nierozerwalny) i że skierowany jest na zrodzenie potomstwa.
+

© Pexels | CC0