1 / 5
„Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię” (Księga Rodzaju 1,1)
+

© Capture d'écran YouTube