1 / 10
Dzielne niewiasty z duszpasterzem krajowym o. Pawłem Drobotem CSsR

© fot. archiwum wspólnoty Dzielne Niewiasty