1 / 7
Athassel Priory
Opactwo Athassel w hrabstwie Tipperary, największy średniowieczny klasztor w Irlandii. Zbudowany dla augustianów w XII wieku. Spłonął w 1447 roku.
+

© EW wikitestaccountlogin | CC BY-SA 4.0