1 / 11
Santa Domenica di Placanica - miejsce objawień Matki Bożej ze Scoglio

© Marcuscalabresus-(CC BY-SA 3.0)