1 / 7
Matka Boża z Damaszku
Ikona podczas prac renowacyjnych.
+

© Courtesy of Aletier del Restauro