1 / 6
Św. Michał Archanioł
Miał szczęście podjąć jedną, wielką i najlepszą decyzję jaką jest służba Bogu, podczas walki stoczonej w niebie (por. Ap 12,7-9). „Któż jak Bóg” – tak tłumaczy się jego imię z języka hebrajskiego. Całym sobą, nawet swoim imieniem przypomina o tym, że każda decyzja powinna być podejmowana ze względu na Boga – aby Jemu służyć i bardziej Go kochać.
+

© Zzvet | Shutterstock