1 / 12
Najświętsza Maria Panna
Do najczęściej przedstawianych w heraldyce świętych należy Maryja. Chyba najpiękniejsze Jej przedstawienie, w otoczeniu aniołów, znajdziemy w herbie stolicy Białorusi, Mińska. Z Dzieciątkiem przedstawiona jest w herbach Porto, Vrnjačkiej Banji, Barda, Fromborka, Głogowa, Iławy i Lubina (w tym ostatnim przypadku w miejscu... głowy orła Piastów śląskich) oraz diecezji świdnickiej. Samotnie widnieje na znaku Janowa Lubelskiego. Czasem w herbach miast Jej postać zastępują symbole: litera M (w herbach archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej i diecezji drohiczyńskiej), róża (w herbie Wodzisławia Śląskiego), gwiazdy (w herbie Hamburga), czy stylizowanej lilii heraldycznej, znanej przede wszystkim z herbu monarchii francuskiej (tzw. fleur-de-lis), ale obecnej także w herbie Florencji oraz arcybiskupów wrocławskich (skąd lilie trafiły na herby m.in. Bielska-Białej i Nysy).
+

© Wikipedia | Domena publiczna