1 / 6
Wirydarz w Kamieniu Pomorskim
Powstał przy Konkatedrze Najświętszej Marii Panny na przełomie XIII i XIV wieku. Jest o tyle oryginalnym ogrodem, że w Europie wtedy nie budowano wirydarzy przy katedrach. Zgodnie z założeniami sztuki ogrodniczej, otoczony krużgankami, z bujną roślinnością był nie tylko miejscem kontemplacji, ale również wiecznego spoczynku biskupów kamieńskich. Płyty nagrobków można dostrzec wśród roślinności, a jak szacują historycy, spoczywa tu ok. 200 osób.
+

© Krzysztof Chojnacki/East News