1 / 4
Krzyże na cmentarzu w Miednoje.
+

© archiwum Ordynariatu Polowego