1 / 12
Benedykt
Z łacińskiego „benedictus”, Benedykt to „chroniony przez Boga” lub po prostu „błogosławiony”. To imię na każdym kroku będzie przypominać o tym, że Bóg kocha jego właściciela.
+

© Colin Maynard/Unsplash | CC0