1 / 12
Dokument potwierdzający dokonanie intronizacji Serca Pana Jezusa - 8 sierpnia 1925 r.
+

© fot. Agnieszka Bugała