1 / 12
Wilno
Trudno wyobrazić sobie wizytę na Litwie bez odwiedzin historycznej i współczesnej stolicy. Do programu obowiązkowego należą: katedra z kaplicą i relikwiami św. Kazimierza, patrona Korony i Litwy oraz grobami królewskimi, Uniwersytet Wileński (fundacja Stefana Batorego), ślady „Dziadów” Mickiewicza i cmentarz na Rossie. Warto też wypuścić się poza obręb Starego Miasta i odwiedzić przepiękny barokowy kościół świętych Piotra i Pawła na  Antokolu.
+

© GERARD/REPORTER