1 / 18
1. Pamiętaj, przed Kim stoisz
„Najpierw pochylał się pokornie przed ołtarzem; jakby Chrystus, którego ołtarz symbolizuje, był tam nie tylko przedstawiony, ale rzeczywiście i osobiście obecny”. Najpierw pomyśl, że znajdujesz się przed Panem. Jesteś stworzeniem, które stoi przed swoim Stwórcą. Człowiekiem, w całej swojej fizycznej, psychicznej i duchowej kruchości – przed Tym, który podtrzymuje świat w istnieniu. Nie musisz się Go obawiać ani przed Nim uciekać. Po prostu skup się na tym, przed kim stoisz.
+

© Domena publiczna