1 / 8
Bądź uważny i cierpliwy wobec siebie, poznawaj siebie i daj sobie czas, nie spiesz się. Ucz się rozpoznawać własne potrzeby i emocje, ucz się je zaspokajać lub radzić sobie z nimi, nie raniąc innych. Przykład: zwykle z rodziną czy znajomymi chodzisz do kina na najnowsze wybrane premiery kinowe. W końcu dochodzisz do wniosku, że chciałbyś w tym czasie robić coś innego. Możesz zatem szukać osób podzielających twoje prawdziwe zainteresowania, namówić znajomych na towarzyszenie tobie w innej aktywności itp.
+