1 / 6
Słowo „muzeum” pochodzi z greki i oznacza pierwotnie miejsce poświęcone muzom, więc coś, co nazwalibyśmy placówką kulturalną związaną z działalnością poetów i muzyków. Nazwę tą współczesne muzea zawdzięczają Muzeum Aleksandryjskiemu, które jednak muzeum w dzisiejszym tego słowa znaczenia również nie było. Zgromadzono tam ogromną bibliotekę, a sama instytucja była czymś w rodzaju uniwersytetu zrzeszającego najwybitniejszych naukowców starożytnego świata.
+

© Pexels | CC0