Aleteia logoAleteia logoAleteia
poniedziałek 15/07/2024 |
Aleteia logo
Duchowość
separateurCreated with Sketch.

Dzień Matki: świętuj także duchowe macierzyństwo Maryi i Kościoła

MOTHER MARY

Public Domain

Edifa - 25.05.21

Dzień Matki to dla nas zaproszenie do rozmyślania nie tylko o tej, która dała nam życie i nas wychowała, ale też o duchowym macierzyństwie Maryi i Kościoła, z którego nieustannie czerpiemy dobro.

Duchowe macierzyństwo Maryi

W jaki sposób Matka Boża i Kościół realizują swoje macierzyństwo?

Za sprawą „fiat” Maryja w szczególny sposób uczestniczy w tajemnicy wcielenia i od samego początku współpracuje w dziele, którego musi dokonać jej Syn. Jest „Matką”, jak uczy nas Katechizm Kościoła katolickiego, „wszędzie tam, gdzie jest Zbawiciel”.

Najświętsza Dziewica, Matka Boga, odgrywa wobec Kościoła i całej ludzkości niepowtarzalną rolę: „W szczególny zaiste sposób współpracowała z dziełem Zbawiciela przez wiarę, nadzieję i miłość żarliwą dla odnowienia nadprzyrodzonego życia dusz ludzkich. Dlatego też stała się nam matką w porządku łaski” (Lumen gentium 61).

Maryja, Matka Chrystusa, jest też matką Chrystusowego Ciała, czyli Kościoła. Swoją dobrocią przyczyniła się do narodzin wiernych w Kościele. Jest to owoc podjętej przez nią pielgrzymki wiary, w której, wiernie zjednoczona ze swym Synem aż po krzyż, została na końcu podarowana uczniowi jako matka: „Niewiasto, oto syn Twój” (J, 12,27).

Duchowe macierzyństwo Kościoła

Kościół także praktykuje macierzyństwo, ponieważ to za jego pośrednictwem otrzymujemy życie wiary. „Wierzymy Kościołowi jako matce naszych nowych narodzin, nie zaś w Kościół, jakby był on dawcą naszego zbawienia” (św. Faust z Riez).

Jako że Kościół jest naszą matką, jest też wychowawczynią naszej wiary. To właśnie Kościół uczy nas choćby tego, że Boga można poznać dzięki naturalnemu światłu rozumu. Gdybyśmy się tego nie nauczyli, iluż z nas uważałoby, że Boga można rzeczywiście poznać w naturalny sposób?

Édouard Huber

Tags:
kościółMaryja
Top 10
Zobacz więcej