Aleteia logoAleteia logoAleteia
czwartek 30/05/2024 |
Aleteia logo
Duchowość
separateurCreated with Sketch.

Nowenna do św. Michała Archanioła: proś o pomoc Księcia Wojska Niebieskiego [dzień 4]

nowenna do św. Michała Archanioła

fot. Labrador Photo Video / Shutterstock; Aleteia

Ks. Mateusz Szerszeń CSMA - 23.09.22

Jednocześnie taka osoba pokłada ufność we wstawiennictwo i opiekę Michała Archanioła, według rycerskiej zasady: „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”. W ten sposób powstaje duchowa wspólnota rycerzy Boga.

NOWENNA DO ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA: Dzień 4 (23 września)

Inwokacja

Panie, Jezu Chryste, stajemy przed Tobą, aby razem z aniołami i świętymi uwielbiać Twój nieskończony majestat. Wierząc w obecność dobrych duchów pośród nas, zwracamy się do Ciebie i przyzywamy świętego Michała Archanioła jako naszego patrona, obrońcę i orędownika.

Pragniemy tak jak On adorować Twoje Boskie Oblicze i odważnie stawać w obronie Bożej chwały. Chronimy się pod jego potężnym wstawiennictwem i ufamy, że wspomoże nas w walce ze złem i grzechem. Przynosimy do Ciebie, Panie, wszystkie nasze intencje i razem z aniołami już teraz dziękujemy, że ich wysłuchujesz i obdarzasz nas wszelkimi potrzebnymi łaskami.

Litania do świętego Michała Archanioła

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchy Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, Królowo Aniołów – módl się za nami.
Święty Michale, Archaniele,
Święty Michale, Książę przesławny,
Święty Michale, dzielny w walce,
Święty Michale, pogromco szatana,
Święty Michale, postrachu złych duchów,
Święty Michale, wodzu wojska niebieskiego,
Święty Michale, zwiastunie Bożej chwały,
Święty Michale, radości Aniołów,
Święty Michale, zaszczycie nieba,
Święty Michale, przedstawiający Najwyższemu prośby nasze,
Święty Michale, obrońco dusz sprawiedliwych,
Święty Michale, posłanniku Boga,
Święty Michale, przewodniku nasz w modlitwie,
Święty Michale, nasza tarczo w pokusach,
Święty Michale, warownio ludu Bożego,
Święty Michale, stróżu i patronie Kościoła,
Święty Michale, dobroczyńco sławiących Cię narodów,
Święty Michale, chorąży zbawienia,
Święty Michale, aniele pokoju,
Święty Michale, prowadzący dusze do wiecznej światłości,
Święty Michale, zwierzchniku w niebie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

P. Módl się za nami, święty Michale Archaniele,
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się.
Wszechmogący wieczny Boże, który św. Michała Archanioła ustanowiłeś obrońcą Kościoła i zwierzchnikiem raju, udziel za jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Czytanie: Ef 6,10-20

W końcu bądźcie mocni w Panu – siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich.

Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc do walki przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego.

Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże – wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu! Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich świętych i za mnie, aby dane mi było słowo, gdy usta moje otworzę, dla jawnego i swobodnego głoszenia tajemnicy Ewangelii, dla której sprawuję poselstwo jako więzień, ażebym jawnie ją wypowiedział, tak jak winienem.

Rozważanie

W średniowieczu znany był obrzęd pasowania na rycerza. Giermek, który towarzyszył rycerzowi w jego przygodach, w pewnym momencie sam mógł przyjąć miecz i stać się rycerzem. Pasowania dokonywał król lub książę. Sam obrzęd miał charakter religijny i stał się podstawą etosu rycerskiego. Odbywał się on najczęściej w Zielone Świątki.

Miecz przekazany przyszłemu rycerzowi spocząć musiał na ołtarzu w kaplicy lub w kościele na znak uświęcenia boju, który stoczyć przyjdzie w obronie wiary i seniora. Obrzęd często wiązał się także z hołdem lennym, czyli przysięgą wierności względem władcy. W zamian za to rycerz lub wasal otrzymywał w posiadanie dobra, a sam zobowiązywał się do obrony seniora, któremu przysięgał.

Kultura rycerska i związane z nią obrzędy miały wpływ także na kult św. Michała Archanioła. Dlatego też w średniowieczu rzadko przedstawia się go w lnianej szacie, a przyobleka się go w strój rycerski. Nazywa się go od tego momentu także Księciem Wojska Niebieskiego. Św. Michał staje się wzorem dla rycerzy. Jest uosobieniem szlachetności i walki w obronie chwały Bożej.

Współcześnie podobną formą przysięgi rycerskiej jest znana modlitwa, którą nazywamy Aktem poświęcenia się świętemu Michałowi Archaniołowi. Jest ona wyrażeniem oddania się Bogu i wezwaniem obranego patrona. Z jej treści wynika, że na świadków tego chwalebnego wyrażenia woli powołuje się cały świat duchowy.

Złożenie obietnicy szerzenia czci i chwały jest zaszczytem dla osoby, która ją składa. Jednocześnie taka osoba pokłada ufność we wstawiennictwo i opiekę Michała Archanioła, według rycerskiej zasady: „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”. W ten sposób powstaje duchowa wspólnota rycerzy Boga, którzy nazwani zostać mogą także „wojownikami Michała Archanioła”.

Po dokonaniu tego aktu życie duchowe staje się prawdziwym bojem. Ci, którzy poświęcają się świętemu Michałowi, muszą liczyć się z tym, że przeciwnik wytoczy przeciwko nim wszelkie możliwe siły. Rozpocznie się walka, która swój początek miała już w niebie. Światłość stanie do walki z ciemnością. Wynik tej walki jest jednak przesądzony. Z zawołaniem: „Któż jak Bóg” nie może bowiem konkurować żaden przeciwnik.

Warto zatem odmówić Akt poświęcenia… jako wyraz naszego oddania i wiary we wstawiennictwo i pomoc Księcia Wojska Niebieskiego.

Akt poświęcenia się św. Michałowi Archaniołowi

O wielki Książę niebieski, najwierniejszy stróżu Kościoła, święty Michale Archaniele, oto ja, chociaż bardzo niegodny Twego oblicza, jednak ufając Twojej dobroci, powodowany potężnym wpływem Twoich modlitw i licznymi twymi dobrodziejstwami, staję przed Tobą w towarzystwie mego anioła stróża i w obecności wszystkich aniołów niebieskich, których biorę za świadków mego nabożeństwa ku Tobie.

Ciebie dziś obieram za swego szczególnego obrońcę i orędownika. Postanawiam sobie mocno czcić Cię zawsze. Bądź przy mnie przez całe życie moje, abym nigdy nie obraził Pana Boga myślą, słowem lub uczynkiem.

Broń mnie przeciw wszystkim pokusom szatańskim, głównie atakującym wiarę i czystość, a w godzinę śmierci uproś pokój mej duszy i zaprowadź mnie do ojczyzny wiecznej. Amen.

Prośby

Błagajmy Boga, abyśmy z radością przyjmowali Jego słowo na wzór aniołów, którzy pełnią Jego wolę. Wołajmy do niego: Królu aniołów, zmiłuj się nad nami.

– Panie, za pośrednictwem aniołów przyjmij nasze prośby. Niech wzniosą się do Ciebie jak wonne kadzidło.

– Daj, abyśmy mogli razem z aniołami śpiewać Twoją chwałę na wysokości, a na ziemi zwiastować pokój ludziom.

– Spraw, aby przy końcu naszego życia aniołowie wprowadzili nas do raju, do radosnej społeczności świętych.

– Niech święty Michał zaprowadzi dusze wiernych zmarłych do światłości wiekuistej.

Nowennę udostępniamy dzięki uprzejmości www.kjb24.pl

Tags:
modlitwanowennaśw. Michał Archanioł
Top 10
Zobacz więcej
Newsletter
Aleteia codziennie w Twojej skrzynce e-mail