Aleteia logoAleteia logoAleteia
czwartek 18/07/2024 |
Aleteia logo
Pod lupą
separateurCreated with Sketch.

Szczepionki dla wszystkich? I dlaczego Kościołowi na tym zależy?

VACCINE

Mongkolchon Akesin | Shutterstock

Jesús Colina - 10.06.21

Papież Franciszek i episkopaty na całym świecie angażują się w ideę zapewnienia szczepionek osobom ubogim.

Zgodnie z doktryną katolicką, szczepienie jest kwestią sumienia. Dlaczego więc hierarchowie Kościoła dopominają się o równy dostęp do preparatów?

Dlaczego Kościołowi zależy na równym dostępie do szczepionek?

Odpowiedzi na to pytanie szukać należy w nauczaniu społecznym Kościoła katolickiego. Wielu ludzi dobrej woli wyznaje następujące zasady: 

 • godność osoby ludzkiej, 
 • poszanowanie dobra wspólnego, 
 • solidarność,
 • pomocniczość, 
 • opcja preferencyjna wobec osób ubogich.

Odnosząc się do powyższych zasad nauczania społecznego Kościoła, Katolickie Stowarzyszenie Zdrowia USA (Catholic Health Association of the United States) przyjęło następujące wytyczne w celu wyeliminowania przeszkód na drodze równej i sprawiedliwej dystrybucji szczepionek.

 1. Szczepionki muszą mieć udowodnioną skuteczność i muszą przejść badania w warunkach etycznych.
  Naczelną regułą jest tu tradycyjna zasada primum non nocere, a więc „po pierwsze: nie szkodzić”. Szczepionki będą cieszyły się szerokim poparciem społecznym, gdy będą bezpieczne. Dodatkowo, ciężar testowania powinien być ponoszony przez wszystkich, a nie tylko przez niektórych, np. osoby ubogie lub żyjące w krajach rozwijających się.
 2. Szczepionki muszą mieć naukowo udowodnioną skuteczność.
  Rządy i międzynarodowi decydenci powinni kierować się dowodami naukowymi, a nie spieszyć się z przyjmowaniem szczepionek ze względów politycznych lub ekonomicznych. Utrzymanie poparcia społecznego i zaufania do skuteczności szczepionek ma kluczowe znaczenie dla przeciwdziałania epidemii COVID-19 i innym kryzysom zdrowia publicznego.
 3. Praca nad szczepionkami winna odbywać się z poszanowaniem godności ludzkiej.
  Proces opracowywania szczepionek powinien respektować godność ludzką wszystkich osób i chronić świętość ludzkiego życia na wszystkich etapach. Rozmyślne niszczenie niewinnego życia ludzkiego w celu ochrony innych jest etycznie niewłaściwe.
 4. Szczepionki muszą być dystrybuowane sprawiedliwie, w pierwszym rzędzie winny być zapewnione osobom najbardziej narażonym na zakażenie.
  Kiedy już zapewni się bezpieczne preparaty, ich dystrybucja powinna w pierwszym rzędzie uwzględniać osoby najbardziej narażone na zakażenie wirusem COVID-19. Grupy docelowe mogą różnić się od siebie w zależności od miejsca.

Dobro wspólne

Wiemy, że w wielu obszarach największe obciążenia ponoszą osoby starsze, mniejszości rasowe i etniczne. Urzędnicy państwowi i lokalni, we współpracy z pracownikami ochrony zdrowia i liderami społeczności powinni określić, które populacje są najbardziej zagrożone na obszarach ich działania i powinni działać w celu ich ochrony.

Dobro wspólne wymaga utrzymania podstawowych usług dla dobrobytu społeczności. Dlatego też może zaistnieć konieczność priorytetowego traktowania pracowników pierwszej linii opieki zdrowotnej i podstawowych usług, tak, aby ochrona zdrowia była w stanie kontynuować pracę w środku pandemii.

 • Wysiłki na rzecz stworzenia i dystrybucji skutecznych szczepionek winny uwzględniać zasadę solidarności.
  Globalna pandemia wymaga współpracy międzynarodowej, aby móc osiągnąć wspólny cel. Poprzez wzmocnienie i wsparcie istniejących organizacji międzynarodowych oraz ram dla zbiorowych zakupów i dystrybucji, możemy pomóc zapewnić wszystkim ludziom dostęp do szczepionki, minimalizując jednocześnie globalną i krajową konkurencję, która jest przyczyną wzrostu cen leków przy ich ograniczonych dostawach.  
 • W zgodzie z zasadą pomocniczości, w dystrybucję skutecznych szczepionek winna być zaangażowana społeczność lokalna.
  Jednostki samorządowe, świadczeniodawcy opieki zdrowotnej, organizacje non-profit, przywódcy religijni i społeczni muszą współpracować w celu budowania zaufania i zapewnienia sprawiedliwej dystrybucji szczepionek. Takie partnerstwo ma kluczowe znaczenie dla zaspokojenia lokalnych potrzeb, budowania świadomości szczepionkowej oraz ochrony osób i społeczności, które często są zaniedbywane lub zapomniane.

Tags:
Informacje na temat szczepionek przeciwko COVID-19koronawirus
Top 10
Zobacz więcej
Newsletter
Aleteia codziennie w Twojej skrzynce e-mail