Aleteia logoAleteia logoAleteia
sobota 20/07/2024 |
Aleteia logo
Kościół
separateurCreated with Sketch.

Kim jest Duch Święty? Wszystko co powinieneś wiedzieć (na dobry początek)

KIM JEST DUCH ŚWIĘTY

Stefano_Valeri | Shutterstock

Anna Sosnowska - 29.04.21

Jakie są owoce, dary i charyzmaty Ducha Świętego? W jaki sposób działa ta tajemnicza Trzecia Osoba Boska? Na czym polegają grzechy przeciwko Duchowi Świętemu? Oto małe kompendium wiedzy!

Kim jest Duch Święty?

Jest Trzecią Osobą Trójcy Świętej, dla wielu najbardziej tajemniczą. Zatem jest Bogiem i jest równy Bogu Ojcu i Synowi Bożemu. Jedną z najważniejszych rzeczy, które mówi o Nim teologia, jest to, że Duch Święty to Miłość, która łączy Ojca i Syna. „Miłość, która jest tak wielka, że również jest Osobą” ­– jak pisał benedyktyn o. Szymon Hiżycki.

Ponieważ przedstawienie tej Trzeciej Osoby Boskiej jest dużym wyzwaniem, z pomocą przychodzą tu różne symbole Ducha Świętego. I tak jest On przestawiany np. jako wiatr, gołębica czy języki ognia.

Dary Ducha Świętego

Tradycja Kościoła mówi, że można wyróżnić 7 darów Ducha Świętego. Są to dary: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej.

Dar mądrości

W darze mądrości nie chodzi o wyuczoną wiedzę. Przede wszystkim chodzi tu o umiejętność dobrego wykorzystania nabytej przez nas wiedzy o tym, kim jest Bóg i kim jestem ja. Oraz co z tego wynika dla mojego życia.

Dar rozumu

Ten dar pomaga nam podejmować właściwe decyzje w różnych sytuacjach naszego życia.

Dar rady

Tu „nie chodzi o dawanie czy dostawanie rad, ale… o danie sobie rady” – wyjaśnia na naszym portalu ks. Michał Lubowicki.

Dar męstwa

Dar męstwa szczególnie przydaje się w momentach kryzysu. Warto wiedzieć, że zawiera w sobie siłę i wytrwałość w przeciwnościach, zdolność do przezwyciężenia strachu i odważnego stawienia czoła trudnościom.

Dar umiejętności

Dar ten pomaga nam właściwie współpracować z Bogiem w dziele stworzenia. Co warto podkreślić, zarówno w dziele stworzenia ze mnie nowego człowieka, jak i w dziele dalszego „stwarzania” świata.

Dar pobożności

Jest to zdolność do widzenia i przeżywania życia po Bożemu.

Dar bojaźni Bożej

Nie jest to strach czy lęk przed Bogiem. Jest to troska o relację z Bogiem i o to, by On był na pierwszym miejscu w naszym życiu.

Duch Święty jest największym darem

Trzeba pamiętać, że sam Duch Święty jest największym spośród wszystkich darów. Jak mówił papież Franciszek, On „nie jest jednym z wielu darów, ale darem podstawowym. Duch Święty jest darem, którego posłanie obiecał nam Jezus. Bez Niego nie ma relacji z Chrystusem i z Ojcem”.

Owoce Ducha Świętego

12 owoców Ducha Świętego

Tradycja Kościoła mówi o 12 owocach Ducha Świętego. Te owoce to: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wspaniałomyślność, łaskawość, wierność, skromność, wstrzemięźliwość, czystość.

Ten zbiór 12 owoców Ducha Świętego został stworzony na podstawie fragmentu z Listu do Galatów (por. Ga 5,22-23). A precyzyjnie: na podstawie jego tłumaczenia z tzw. Wulgaty Klementyńskiej. Współczesne tłumaczenia podają w tym miejscu 9 owoców.

Każdy może otrzymać owoce Ducha Świętego. Warto jednak podkreślić, że to zależy przede wszystkim od naszej współpracy z łaską Bożą.

Charyzmaty

Przede wszystkim – charyzmat jest darem od Boga, i to darmo danym. Niemniej trzeba pamiętać, że charyzmat jest wprawdzie dany konkretnemu człowiekowi, ale dla dobra Kościoła, wspólnoty. Dlatego charyzmaty – bezpośrednio lub pośrednio – mają służyć Kościołowi.

O charyzmatach, tych „darach duchowych” pisał św. Paweł w 1 Liście do Koryntian 12,8-11: „Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce”.

Co istotne, w nauczaniu Kościoła podkreśla się, że dary charyzmatyczne nie stoją w sprzeczności z darami hierarchicznymi, których dawcą także jest Bóg. Dary charyzmatyczne i hierarchiczne powinny się w Kościele uzupełniać i dopełniać.

Jak działa Trzecia Osoba Boska

Niewątpliwie Duch działa na wiele rożnych sposobów i na wielu płaszczyznach. Oto kilka przykładów Jego działania:

Modli się w nas i za nas

Przecież czytamy w Biblii: „Sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami” (Rz 8,26). 

Przekonuje nas o grzechu, sprawiedliwości i sądzie

Niewątpliwie pomaga nam rozpoznać i uznać nasze grzechy. Następnie pokazuje nam, że nie jesteśmy z naszymi grzechami sami, bo zostaliśmy odkupieni przez Jezusa Chrystusa. Jednocześnie umacnia w nas wiarę, że ostatnie słowo należy do Boga, a nie do zła, śmierci i Szatana.

Buduje jedność

„Duch Święty jest budowniczym komunii, jest artystą pojednania” – mówił papież Franciszek.

Bez Niego nie ma ewangelizacji

Bez wątpienia On jest „motorem” ewangelizacji. Bo przecież to On daje natchnienie i odwagę do podjęcia tej misji i to On przemienia ludzi, nawracając ich do Boga.

Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu

Dość tajemniczym zagadaniem są tzw. grzechy przeciwko Duchowi Świętemu.

Katechizm wymienia sześć takich grzechów:

1. Grzeszyć zuchwale w nadziei Miłosierdzia Bożego.
2. Rozpaczać albo wątpić o łasce Bożej.
3. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej.
4. Bliźniemu łaski Bożej nie życzyć lub zazdrościć.
5. Przeciwko zbawiennym natchnieniom mieć zatwardziałe serce.
6. Odkładać pokutę aż do śmierci.

Wspólnym mianownikiem grzechów przeciwko Duchowi On jest świadome, dobrowolne, totalne i trwałe zamknięcie na Boga, Jego łaskę i na nawrócenie. Reasumując, grzechy przeciwko Duchowi Świętemu polegają na zupełnym odrzuceniu Boga i postawieniu siebie na Jego miejscu.

Modlitwy

Duch Święty podtrzymuje nasze życie duchowe i życie całego Kościoła. Stąd wniosek, że powinniśmy Go jak najczęściej wzywać. Oto kilka pięknych modlitw do Niego:

Modlitwa św. Augustyna
Ta poetycka modlitwa napełnia duszę Bożą obecnością. Warto ją odmawiać szczególnie w momentach zniechęcenia.

Modlitwa o siedem darów Ducha

Modlitwa, którą Jan Paweł II odmawiał do końca życia
Karol Wojtyła nauczył się tej modlitwy od swojego taty jako 11-letni chłopiec.

Koronka do Ducha Świętego
To prosta, głęboka modlitwa, która pomaga wzywać Trzecią Osobę Boską i korzystać z Jej darów.

Modlitwa papieża Franciszka
Na zakończenie homilii w uroczystość Zesłania Ducha Świętego 20 maja 2018 r. Ojciec Święty odmówił tę piękną modlitwę.

Oddanie się w opiekę Ducha Świętego

Modlitwa Małej Arabki

Do Pocieszyciela dusz strapionych
Autorem tej modlitwy także jest św. Augustyn.

Tags:
charyzmatyDuch Święty
Top 10
Zobacz więcej
Newsletter
Aleteia codziennie w Twojej skrzynce e-mail