Aleteia logoAleteia logoAleteia
czwartek 25/07/2024 |
Aleteia logo
Duchowość
separateurCreated with Sketch.

W tym tygodniu wołamy o świętych księży i nowe powołania: 6 głębokich modlitw

ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE

Philippe Lissac / Godong

Redakcja - 04.05.20

„Daj nam świętych szafarzy Twojego ołtarza, którzy będą mądrymi i żarliwymi stróżami Eucharystii” – modlitwa Benedykta XVI w intencji powołań.

W niedzielę Dobrego Pasterza tradycyjnie w Polsce rozpoczęliśmy Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego. W tym roku odbywa się on pod hasłem: „Wielka Tajemnica Wiary”.

Oto sześć głębokich modlitw, które warto wykorzystać w tym tygodniu.

MODLITWA PAWŁA VI O POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE I ZAKONNE

O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś apostołów, aby ich uczynić łowcami dusz, pociągnij ku sobie gorące i szlachetne umysły młodych i uczyń ich swoimi naśladowcami i swoimi sługami. Spraw, by dzielili Twoje pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego ponawiasz na ołtarzach swoją Ofiarę.

Ty o Panie, który zawsze żyjesz, aby się wstawiać za nami, otwórz przed nimi horyzonty, aby dostrzegli cały świat, w którym wznosi się niema prośba tak wielu braci o światło prawdy i ciepło miłości, by odpowiadając na Twoje wołanie przedłużali tu na ziemi Twoją misję, budowali Twoje Ciało mistyczne – Kościół i byli solą ziemi i światłością świata.

Rozszerz, o Panie, Twoje miłościwe wołanie również na wiele serc kobiecych, czystych i wielkodusznych, i wlej w nie pragnienie doskonałości ewangelicznej, oddania się służbie Kościoła oraz braciom potrzebującym pomocy i miłości. Amen.
Czytaj także:
Kiedy modliłem się o powołania, nie sądziłem, że Bóg powoła moją własną córkę!

MODLITWA JANA PAWŁA II O NOWE POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE I ZAKONNE

Dobry Pasterzu naszych dusz, Ty znasz swoje owce i wiesz, jak dotrzeć do serca człowieka. Otwórz umysły i serca młodych, którzy szukają i oczekują słowa prawdy dla swego życia, daj im odczuć, że tylko w Tajemnicy Wcielenia znajdą pełne światło.

Dodaj odwagi tym. którzy wiedzą, gdzie szukać prawdy, ale boją się, że Twoje wymagania są zbyt trudne, i porusz ducha tych, którzy chcieliby pójść za Tobą, lecz nie umiejąc przezwyciężyć niepewności i strachu, idą za innymi głosami i wchodzą na drogi prowadzące donikąd.

Ty jesteś Słowem Ojca. Słowem, które stwarza i zbawia. Słowem, które oświeca i umacnia serca, przełam swoim Duchem opory i wahania niezdecydowanych, daj tym, których powołujesz, odwagę odpowiedzenia z miłością: „Oto ja, poślij mnie!”.

MODLITWA BENDYKTA XVI W INTENCJI POWOŁAŃ

Ojcze, spraw, by wśród chrześcijan rozkwitały liczne i święte powołania kapłańskie, które będą podtrzymywały żywą wiarę i strzegły wdzięczną pamięć o Twoim Synu Jezusie poprzez głoszenie Jego słowa i sprawowanie sakramentów, za pomocą których nieustannie odnawiasz Twoich wiernych.

Daj nam świętych szafarzy Twojego ołtarza, którzy będą mądrymi i żarliwymi stróżami Eucharystii, sakramentu najwyższego daru Chrystusa dla zbawienia świata.

Powołuj sługi Twego miłosierdzia, którzy poprzez sakrament pojednania będą rozszerzać radość Twojego przebaczenia. Spraw, Panie, by Kościół przyjmował z radością liczne natchnienia Ducha Twojego Syna i posłuszny Jego wskazaniom troszczył się o powołanie kapłańskie i do życia konsekrowanego.

Wspieraj biskupów, kapłanów i diakonów, osoby konsekrowane i wszystkich ochrzczonych w Chrystusie, aby wiernie wypełniali swoje posłannictwo w służbie Ewangelii. Prosimy o to przez Chrystusa naszego Pana. Amen.

MODLITWA ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO O NOWE POWOŁANIA

Przedwieczny Ojcze, w swoim nieskończonym miłosierdziu ze względu na nieskończone zasługi Twojego Boskiego Syna Jezusa spraw, aby Cię poznały i pokochały wszystkie dusze, ponieważ wszystkie chcesz zbawić.

Ojcze nasz. Zdrowaś, Maryjo. Chwała Ojcu.

Mając na względzie najświętsze tajemnice odkupienia ludzkiego, poślij, Panie, robotników na żniwo swoje i przebacz ludowi swemu.

Przedwieczne Słowo Wcielone, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, racz nawrócić do siebie wszystkie dusze, ponieważ dla nich stałeś się posłuszny aż do śmierci na krzyżu.

Ojcze nasz. Zdrowaś, Maryjo. Chwała Ojcu.

Mając na względzie zasługi i wstawiennictwo Najświętszej Rodzicielki swojej i wszystkich aniołów i świętych, poślij, Panie, robotników na żniwo swoje i przebacz ludowi swemu.

Duchu Święty, Boże, ze względu na zasługi męki i śmierci Jezusa racz rozpalić swą najgorętszą i wszechmocną miłość w sercach wszystkich, aby na całym świecie nastała jedna Owczarnia i jeden Pasterz i abyśmy wszyscy mogli dojść do wysławiania na wieki Twego Boskiego miłosierdzia w niebie.

Ojcze nasz. Zdrowaś, Maryjo. Chwała Ojcu.

Królowo Apostołów i wszyscy aniołowie i święci, proście Pana żniwa, aby posłał robotników na żniwo swoje i przebaczył ludowi swemu, abyśmy wszyscy z Nim i Ojcem, i Duchem Świętym radować się mogli na wieki wieków. Amen.


SAMOTNOŚĆ

Czytaj także:
Samotność jako powołanie. Wybór? Krzyż? A może humor Pana Boga?

MODLITWA BŁ. KS. MICHAŁA SOPOĆKI O POWOŁANIA

Boże miłosierny, daj Kościołowi swemu wielu gorliwych i świętych kapłanów! Wybierz i powołaj ich sam spośród ludu swego, aby żaden niepowołany między nimi się nie znalazł, a żaden powołany nie został pominięty. Kształtuj ich sam łaską Ducha Świętego, jak niegdyś przysposobiłeś przez Niego apostołów! Niech prawdę Twoją i Twoje nakazy głoszą słowem, przykładem i życiem! Niech pracują w Twojej winnicy bez znużenia, oczekując w pokorze wyników swej pracy tylko od Ciebie i nie szukają niczego prócz Twojej chwały. Wzbudź na nowo w Kościele owego Ducha, którego wylałeś na apostołów! Amen.

MODLITWA JANA PAWŁA II O POWOŁANIA

Święta Rodzino z Nazaretu, wspólnoto miłości Jezusa, Maryi i Józefa, wzorze i ideale każdej rodziny chrześcijańskiej – Tobie zawierzamy nasze rodziny. Otwieraj serca rodzinnych wspólnot na wiarę, na przyjęcie słowa Bożego, na chrześcijańskie świadectwo, aby stawały się źródłem nowych i świętych powołań.

Oświecaj umysły rodziców, aby otaczając swoje dzieci troskliwą opieką i mądrą miłością umieli prowadzić je nieomylnie ku dobrom duchowym i wiecznym. Kształtuj w duszach ludzi młodych prawe sumienie i wolną wolę, aby wzrastając w mądrości, latach i łasce umieli wielkodusznie przyjąć dar Bożego powołania.

Spraw, abyśmy kontemplując i naśladując Twoją wytrwałą modlitwę, wielkoduszne posłuszeństwo, z godnością przeżywane ubóstwo i dziewiczą czystość, uczyli się wypełniać wolę Bożą i wspomagać z subtelną rozwagą tych spośród nas, którzy zostali powołani do bardziej radykalnego naśladowania Pana Jezusa, który za nas wydał samego siebie. Amen.

***

Panie Jezu, Ty chcesz, abyśmy naszymi prośbami współdziałali z Tobą, który wzywasz mężczyzn i kobiety, by poświęcili się Tobie na służbę. Kiedy zanosimy prośby, Ty dzielisz się z nami gorącym pragnieniem, by na świat cały posłać świadków ewangelicznej radości.

Błagamy Cię więc, o Panie, daj Kościołowi wielu powołanych, niech będą jego życiem i siłą, niech niosą na krańce świata Twoje zbawienie. Błagamy Cię więc, o Panie, niech głos Twój przeniknie serca młodych, niech wielu z nich pociągnie do Twojego cudownego dzieła.

***

Panie Boże, Wiekuisty Ojcze, otwórz serca młodych ludzi i pociągnij ich ku sobie, aby stali się łowcami dusz. Ty, o Panie, który zawsze żyjesz, aby wstawiać się za nami otwórz przed nimi horyzonty, by dostrzegli cały świat, w którym wznosi się niema prośba tak wielu braci i sióstr o światło prawdy i ciepło miłości.

Spraw, by przedłużali na ziemi Twoją misję. Spojrzyj, Panie, także na wiele serc kobiecych, czystych i wielkodusznych. Wlej w nie pragnienie doskonałości ewangelicznej i oddania się służbie Kościołowi oraz braciom potrzebującym pomocy i miłości. Amen.


PROBO VACCARINI

Czytaj także:
100-letni ksiądz i jednocześnie ojciec siedmiorga dzieci. Nadal pracuje jako proboszcz

Tags:
ksiądzmodlitwamodlitwy na różne okazjepowołaniezakonnica
Top 10
Zobacz więcej
Newsletter
Aleteia codziennie w Twojej skrzynce e-mail