Aleteia logoAleteia logoAleteia
środa 24/07/2024 |
Aleteia logo
Styl życia
separateurCreated with Sketch.

Anna i Joachim. Czy byli idealnym małżeństwem?

MAŁŻEŃSTWO

Mikayla Herrick/Unsplash | CC0

Monika Lender- Gołębiowska - 26.07.18

Czy istnieją małżeństwa idealne? Tego nie wiem. Wiem natomiast, że istnieją małżeństwa święte, a do ich grona niewątpliwie można zaliczyć Annę i Joachima, rodziców Maryi Panny. Dziś w Kościele katolickim obchodzone jest ich wspomnienie.

Skąd byli? Jaka była ich historia przed narodzeniem jedynej córki? Jaką rolę odegrali w dziele zbawienia? W ewangeliach nie znajdziemy odpowiedzi na te pytania. Na szczęście w literaturze apokryficznej zachowały się informacje o rodzicach Matki Zbawiciela.

Bóg obdarza łaską

Imię Anna oznacza Bóg obdarza łaską. Matka Maryi oraz babcia Jezusa niewątpliwie była wybrana i obdarzona łaską. Stworzyciel od początku istnienia miał dla niej genialny plan i czekał na jego realizację. Św. Anna urodziła się w Betlejem i należała do królewskiego rodu Dawida. Tradycja głosi, że jej przodkowie byli pobożnymi, pokornymi oraz żarliwie modlącymi się ludźmi, choć równocześnie posiadali duży majątek. Nim też dzielili się z ubogimi i potrzebującymi, sami żyli skromnie. Św. Anna dorastała w atmosferze miłości i pokoju. Kiedy skończyła 24 lata, poślubiła Joachima, który również pochodził z rodu Dawida.

Jahwe pomoże

Imię Joachim oznacza Jahwe pomoże lub pocieszy, pokrzepi, wywyższy. Mąż św. Anny wywodził się z zamożnej i szanowanej rodziny, bardzo znanej w Nazarecie. Jego usposobienie charakteryzowała: pokora, skromność, cichość, małomówność, ale także ogromna żarliwość w modlitwie i radość płynąca z dzielenia się majątkiem oraz dobrym słowem z potrzebującymi i biednymi.

Joachim oraz Anna będąc małżeństwem bogobojnym oraz złączonym w relacji z Bogiem, swój majątek dzielili na trzy części. Pierwsza była ofiarą na rzecz utrzymania świątyni. Druga przeznaczona została na potrzeby pielgrzymów oraz ludzi potrzebujących. Trzecią zachowywali dla siebie. Mimo życia zgodnie z Prawem Bożym, nie mogli doczekać się potomstwa.

Niepłodność

W ówczesnym społeczeństwie brak potomstwa oznaczał karę Bożą za popełnione grzechy. Mimo gorliwego i pobożnego życia, które prowadzili święci małżonkowie, ich dom został okryty hańbą. Przez 20 lat ta wierząca para wznosiła do Boga prośby i modlitwy, błagając o dar potomstwa.

Św. Anna złożyła nawet obietnicę, że jeśli urodzi dziecię, odda je na chwałę Boga. Niestety nic się nie zmieniało. Dziś temat niepłodności jest dotkliwy i poruszany przez teologów oraz kapłanów. Rośnie liczba małżeństw, które pragną mieć potomstwo, ale z różnych przyczyn nie mogą. W tym kontekście należy pamiętać o refleksji nad myślą, która mówi, że jeśli Bóg w danym czasie nie daje potomstwa danemu małżeństwu, to może właśnie w ich domu urodzi się człowiek wielki, wybrany i powołany przez Pana do szczególnej misji?

Łaska i Pocieszenie

Łącząc znaczenia dwóch imion wspomnianych dziś świętych, odczytujemy słowa: łaska i pocieszenie. Bóg nie zostawia swoich dzieci, szczególnie w potrzebie i chwili próby. Tak również było w przypadku św. Anny i św. Joachima. Pewnego dnia przyszły tata Maryi udał się do świątyni w celu złożenia ofiary Bogu. Jednak kapłan pełniący służbę zabronił mu sprawowania tego przywileju, mówiąc, że Joachim nie ma dzieci, tym samym nie jest godzien składania Bogu ofiary.

Załamany starzec udał się na pustynię, gdzie przez 40 dni i 40 nocy pościł oraz modlił się do Pana o łaskę potomstwa. Przygnębiona i zmartwiona zaginięciem męża Anna również wznosiła ku Górze swe błagalne prośby, pozostając w sercu z nadzieją, że jeszcze zostanie mamą. W tym nadzwyczaj trudnym czasie św. Annie ukazał się Anioł i wypowiedział słowa pocieszenia oraz ogromnej radości „Pan Bóg przyjął łaskawie Twoją modlitwę i jałmużnę, otrzymasz córeczkę i nadasz Jej imię Maryja; ta córeczka będzie od dzieciństwa Bogu oddana i pełna Ducha Świętego”.

Oznajmił on również, że niebawem Joachim powróci z pustyni. Tak też się stało. Kiedy Anna miała 45 lat, na świat przyszła jej upragniona córka Maryja. Miało to miejsce 8 września. Również w obecnym kalendarzu ta data jest obchodzona jako Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

Lekcja pokory dla małżeństw 

Przykład świętych Anny oraz Joachima pokazuje, jak ważną rolę w życiu każdego związku małżeńskiego odgrywa pokora, cichość i łaska cierpliwości. Na relację z Bogiem, kształtowaną, gdy do drzwi zapuka niepowodzenie, porażka lub frapująca trudność, lekarstwem jest wiara i gorliwa modlitwa. Bóg nigdy nie zostawia swoich dzieci i w wielkim miłosierdziu pokazuje, jak bardzo je kocha.

Znoszenie niedogodności i przeszkód, w przypadku tego małżeństwa, zaowocowało rodzicielstwem oraz opieką nad najcudowniejszą i najpiękniejszą kobietą w historii zbawienia, Maryją! Wyobraźcie sobie tylko, jak jedyna osoba poczęta bez grzechu musiała być pięknym i radosnym dzieckiem! Św. Anna doczekała się również narodzenia swojego wnuka, Jezusa! Czy można sobie wyobrazić bardziej wzniosłe i niesamowite zakończenie tej historii świętego małżeństwa?
Czytaj także:
Św. Anna – matka Maryi i babcia Jezusa


SZCZĘŚLIWA PARA

Czytaj także:
Jak być świętym małżonkiem? Pomoże Ci… karmelitanka!


SANDRA SABATTINI

Czytaj także:
Sandra Sabattini: pierwsza narzeczona wyniesiona na ołtarze!

Tags:
małżeństwoświęci
Top 10
Zobacz więcej
Newsletter
Aleteia codziennie w Twojej skrzynce e-mail